Samen werken aan beter communiceren

Saeske Reitsema
Logopedist

Welkom op de website van Logopediepraktijk Horen, Zien & Spreken.

Onder de kopjes staat informatie over logopedie en over de gang van zaken binnen mijn praktijk.

De praktijknaam Horen, Zien & Spreken is ontstaan vanuit de visie dat alle zintuigen samenwerken bij communiceren.
Ook wil ik als logopedist & praktijkhouder van deze praktijk graag laten zien dat ik een hulpvraag hoor, iemand zie zoals hij/zij is en we samen (toe-)werken naar het spreken.

U vindt de praktijk op de eerste verdieping van de huisartsenpraktijken aan de Hoofdstraat West. 

U mag altijd vrijblijvend contact opnemen met vragen of om uzelf of uw kind aan te melden voor logopedie.

Vriendelijke groet en graag tot ziens in de praktijk.

Saeske Reitsema, Logopedist / Praktijkhouder
& Elisa Pals, waarnemend logopedist