Samen werken aan beter communiceren

Saeske Reitsema
Logopedist

We gebruiken onze stem dagelijks intensief. Dit gebeurt niet altijd op de juiste manier.
Wanneer er problemen zijn met de stem en/of de ademhaling, dan kan logopedie ondersteunen. 


Mensen met een 'spreekberoep' kunnen er baat bij hebben om te leren hoe de stem op een adequate manier te gebruiken. 

Om een zuiver geluid te maken, maak je een koppeling tussen ademhaling en het trillen van de stembanden. Door de stem verkeerd te gebruiken, kan er heesheid of schorheid ontstaan. De stembanden beschadigen dan doordat de stem overbelast wordt. Ook gewoonten als kuchen, schrapen, roken, overmatig schreeuwen en dergelijke kunnen de stembanden ernstig beschadigen.

Dit geldt voor kinderen en volwassenen.

Bij kinderen speelt het maken van 'gekke stemmetjes' ook geregeld mee en/of het (over-)schreeuwen op bijvoorbeeld het schoolplein. 

Bij logopedie kan gekeken worden naar stemgewoonten. U krijgt advies over hoe de stem beter te beschermen en gebruiken. Ook kan de ademtechniek geoefend worden. Soms is dit in samenspraak of na verwijzing door de KNO arts, ook kunt u op eigen beweging komen. Wanneer logopedie onvoldoende resultaat lijkt te geven of er zorgen zijn over de stembanden, kan de KNO arts worden ingeschakeld voor nader onderzoek naar de stem. Er wordt dan bijvoorbeeld gekeken of er geen knobbeltjes op de stembanden zitten en of de stembanden niet rood of geïrriteerd zijn.