Samen werken aan beter communiceren

Saeske Reitsema
Logopedist

Een goed gehoor is belangrijk voor de communicatie. Elkaar horen is belangrijk tijdens een gesprek en om de taal goed te leren, is het belangrijk dat kinderen het voorbeeld vanuit hun omgeving goed kunnen horen.
Bij een vertraagde taalontwikkeling blijkt later geregeld dat er (h-)oorproblemen waren.

Wanneer er twijfels bestaan over het gehoor, dan kan dit nader onderzocht worden. Bij een Audiologisch Centrum bijvoorbeeld. Binnen de logopediepraktijk wordt veel overlegd met dit centrum over mogelijke doorverwijzing voor een gehoortest en de uitkomsten hiervan. Ook wordt vaak verwezen naar de KNO-arts om te kijken of er mogelijk buisjes geplaatst moeten worden, of om de amandelen te laten nakijken. Bij alsmaar terugkerende verkoudheden of oorontstekingen bijvoorbeeld.