Samen werken aan beter communiceren

Saeske Reitsema
Logopedist

Bij uitspraakproblemen kan gedacht worden aan de verkeerde uitspraak van letters (ook wel klanken genoemd). Kinderen veranderen een klank, of laten deze weg bijvoorbeeld.  
Een /k/ wordt bijvoorbeeld een /t/. In de praktijk is onderzoek beschikbaar waarmee alle klanken onderzocht worden. Ook is er behandelmateriaal beschikbaar voor elke klank.

Kinderen van 3 jaar zouden alle klanken goed moeten kunnen uitspreken. Als dit niet zo is, dan kan de logopedist mogelijk ondersteunen door het aanleren van de goede uitspraakwijze van klanken.

Ook slissen, binnensmonds, onverstaanbaar, te snel spreken of stotteren, horen bij spraakproblemen waarbij de logopedist kan ondersteunen.

Bij sommige kinderen is de mondmotoriek niet goed ontwikkeld. Hierbij moet gedacht worden aan slappe lip- en/of tongspieren, waardoor de mond veel open staat en/of de uitspraak van de ‘lipklanken’ niet duidelijk is, zoals de /b/ en /p/. Wanneer de tong niet goed beweeglijk of te slap is, dan kan de uitspraak van klanken ook minder goed verlopen. Klanken met de tong zijn bijvoorbeeld de /l/ en /t/. Bovenstaande kan samenhangen met speengebruik of duimen, maar dit hoeft niet.

Bij logopedie kan gewerkt worden aan het verstevigen van de mondspieren, ook kan duim- of speenzuigen afgeleerd worden, door het gebruiken van een beloningssysteem bijvoorbeeld.

Bij behandelingen op het gebied van taal kan gewerkt worden aan het vergroten van de woordenschat, het verlengen van zinnen en/of het werken aan formuleren van grammaticaal correcte zinnen. Ook kunnen de luistervaardigheden onderzocht en geoefend worden.

Bij de eerste bezoeken aan de praktijk wordt onderzoek gedaan naar de taal;er wordt gekeken hoe het begrijpen van de taal gaat en hoe het produceren van taal gaat. Welke fouten worden er gemaakt en hoe kan dit komen? Ook is het belangrijk om in kaart te brengen hoe de algehele ontwikkeling verloopt en wat mogelijke bijzonderheden zijn. 

Wanneer u zorgen heeft over de taal van uw kind, is het raadzaam contact op te nemen. Als een kind van 2 jaar nog bijna geen woorden zegt bijvoorbeeld. Of wanneer u het idee heeft dat een oudere broer of zus een snellere taalontwikkeling had. Ook kunt u al snel merken of uw kind frustratie ervaart in het praten. Helemaal wanneer een kind graag wil communiceren, maar dit niet goed lukt. Ondersteunend materiaal zoals afbeeldingen en/of gebaren worden ook veelvuldig gebruikt bij het stimuleren van de taal(-ontwikkeling) U krijgt advies over hoe u thuis meer taal kunt aanbieden om uw kind zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.