Samen werken aan beter communiceren

Saeske Reitsema
Logopedist

kindentaal.nl (veel goede tips voor ouders/verzorgers over talig opvoeden)
logopedie.nl (alle informatie over logopedie en wat logopedie kan betekenen)

ouders.nl (informatie voor ouders over allerlei onderwerpen)
pento.nl (over Pento Audiologisch Centrum, voor onderzoek naar oor-, gehoor-, spraak-, taalproblemen)
logopedist-info.nl (informatie over logopedisten en een forum voor iedereen met vragen over logopedische problemen)