Samen werken aan beter communiceren

Saeske Reitsema
Logopedist

Een behandeling duurt ongeveer 25/30 minuten (met daarin 5 minuten administratietijd).

Tijdens de behandeling worden gerichte oefeningen gedaan met u of uw kind om te ondersteunen bij het probleem.

Wanneer het gaat om de behandeling van een kind, kunnen ouders de eerste paar keren mee naar binnen in de praktijkruimte. Op een gegeven moment, gaan kinderen alleen mee naar binnen. Dit bevordert de zelfstandigheid en het oefenen is dan vaak meer doelgericht vanwege de één op één situatie.
Oefenen gebeurt spelenderwijs. Kinderen vinden het vaak leuk om naar logopedie te komen in mijn praktijk.

Na een goede oefensessie volgt ook altijd een leuke sticker.
 
Ouders worden altijd betrokken bij de oefeningen, aan het eind van de behandeling volgt een toelichting van hoe een oefening werkt en een uitleg over hoe thuis geoefend moet worden. Ouders worden ingezet als ‘co-therapeut.’ Het herhalen thuis is erg belangrijk voor het slagen van de logopedische behandeling.

Logopedie is meestal één keer per week, mocht het nodig zijn dan kan logopedie ook tweemaal per week plaatsvinden. Bijvoorbeeld wanneer een kind nog heel weinig zegt en extra stimulans wenselijk is. 

Logopedie heeft raakvlakken met andere vormen van behandeling. De grenzen van de logopedische behandelingen zijn breed;er wordt vaak samengewerkt/contact gezocht met andere disciplines zoals de huisarts/(Consultatiebureau)
arts of jeugdverpleegkundige, de Peuterspeelzaal & school.
Ook kan er zo nodig overleg zijn tussen de logopedist en de psycholoog, fysiotherapeut en/of tandarts.