Samen werken aan beter communiceren

Saeske Reitsema
Logopedist

Ik ben Saeske Reitsema. Sinds maart 2015 ben ik de trotse eigenaar van Logopedieprakijk Horen, Zien & Spreken. Ik ben al enige jaren (sinds 2012) een bekend gezicht op deze plek. Voorheen heb ik hier gewerkt als logopedist toen de praktijk nog een andere naam had.

In januari 2012 ben ik afgestudeerd als logopedist aan Hogeschool Windesheim te Zwolle. Tijdens mijn opleiding heb ik stages gelopen binnen de gezondheidszorg, in het Speciaal (Voortgezet) Onderwijs en in de vrije vestiging. 
Na de HAVO heb ik twee jaar de Opleiding Docent Muziek gevolgd aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Hier heb ik ervaring opgedaan met pedagogiek, stemtraining, zingen en muziek maken.

Nu ik werk als logopedist komt alles samen wat me aanspreekt en wat ik aan ervaring heb opgedaan: mensen helpen, creatief zijn en het omgaan met veel verschillende leeftijden, (logopedische) hulpvragen en karakters. Ik speel in op de belevingswereld van de cliënt en werk doelgericht aan taal-, (duidelijk) spreken-, stem-, adem- en andere logopedische behandelingen, in overleg met de directe omgeving van de cliënt.

Verder volg ik geregeld cursussen en bijscholingen om goed op de hoogte te blijven van ontwikkelingen binnen de logopedie en om mijn logopedisch handelen scherp te houden. 

Ik sta als logopedist ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) en ben lid van de Beroepsvereniging voor Logopedisten (de NVLF).

Op dit moment ben ik, Saeske, met zwangerschapsverlof en wordt er voor mij waargenomen door Elisa Pals, logopedist.