Samen werken aan beter communiceren

Saeske Reitsema
Logopedist

Problemen op het gebied van (uit-)spraak, mondfunctie, taal, gehoor, ademhaling en/of stem, kunnen door de logopedist behandeld worden.

Wanneer er problemen zijn (ontstaan) in de communicatie, dan kan logopedie mogelijk helpen.

Te denken aan problemen bij het maken van contact, het overbrengen of begrijpen van een boodschap. 
Communicatiestoornissen kunnen ervoor zorgen dat iemand emotionele- of gedragsproblemen krijgt, bijvoorbeeld als het contact met andere personen moeizaam verloopt of als het uiten van gevoelens niet lukt. Daarnaast kunnen er mogelijk leerstoornissen ontstaan doordat het opnemen en verwerken van informatie moeizaam verloopt.

Zowel kinderen als volwassenen zijn welkom in de praktijk voor behandeling en/of advies.